Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Jesteś tutaj: / Aktualności / Sprawozdanie z pracy Oddziału PTTK „Gorce” w Nowym Targu za okres 28.03.2017-12.09.2022

Sprawozdanie z pracy Oddziału PTTK „Gorce” w Nowym Targu za okres 28.03.2017-12.09.2022

Sprawozdanie                                                                                                                                                                                z działalności Oddziału PTTK „Gorce” w Nowym Targu                                                                                                                     w okresie 28.03.2017-12.09.2022

 

 1. Pracami oddziału kierował zarząd w składzie:

Anna Rużyczka – prezes

Teresa Styrczula – Dyrek –wiceprezes

Olga Nosiewicz – skarbnik

Magdalena Batkiewicz  – sekretarz

Teresa Szul – członek zarządu

Jan Bryniarski –członek zarządu

Robert Zieliński –członek zarządu

 

 1. Kadencja ustępującego zarządu powinna była skończyć się w marcu 2021 roku. Pandemia COVID i spowodowany przez nią zakaz organizacji zgromadzeń spowodowały, że została ona przedłużona o ok. 1,5 roku.

W omawianym okresie odbyło się  19 zebrań zarządu (  w roku 2017 – 4  ,  w roku 2018 – 4,  w roku 2019 – 3,  w roku 2020 – 2 (w tym 1 zdalnie), w roku 2021 – 4 i w roku 2022 – 2). Zebrania były protokołowane, prowadzony jest rejestr uchwał zarządu.

 1. Ilość członków z opłaconymi składkami wg sprawozdań TKO przestawia się następująco:

31.12.2017    202 (48) osób

31.12.2018    218 (42) osób

31.12.2019    207 (30) osób

31.12.2020    190 (19) osób

31.12.2021    201 (31) osób

31.07.2022    188 (13) osób

Nasi członkowie to zarówno mieszkańcy  Nowego Targu jak i innych miejscowości w powiatach nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, limanowskim i  myślenickim. Obserwuje się procentowy spadek ilości dzieci              i młodzieży szkolnej.  Wzrasta za to średnia wieku naszych członków.

 

 1. Obecnie w ramach Oddziału „Gorce” działa:
 2. Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny – SKKT „Poszóstkowi” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Targu. W związku z odejściem na emeryturę opiekunki klubu faktycznie przestał on istnieć, bo nie ma osób opłacających składkę członkowską PTTK.
 3. Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. S. Goszczyńskiego powołany uchwałą Zarządu Oddziału nr z dnia również praktycznie zawiesił swoją działalność. W tej chwili tylko jego opiekunowie mają opłacona składkę na rok 2022. Przyczynę tego stanu rzeczy możne upatrywać w perturbacjach związanych z sytuacją epidemiologiczną w latach 2020 i 2021 oraz dość długim okresem nauki zdalnej.
 4. W związku z rezygnacją kol. A. Rużyczki z funkcji przewodniczącej i brakiem następcy zawiesiła swą działalność Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej. Jednak dzięki staraniom gł. kol. A. Rużyczki, C. Sordyl i Teresy Styrczuli-Dyrek wszystkie prowadzone dotąd przez nią imprezy są nadal realizowane.
 5. Działalność Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych prowadzona jest w bardzo ograniczonym zakresie, a w latach 2021 i 2022 zupełnie zamarła.

 

 1. Od listopada 2020 roku oddział lokalu w budynku dworca kolejowego udostępnionego nieodpłatnie przez Urząd Miasta w Nowym Targu. Tam też członkowie władz oddziału pełnią dyżury w czwartki w godzinach 16.30-17.30. W roku 2021 podczas ferii zimowych i wakacji letnich pełniliśmy w weekendy dyżury w ramach informacji turystycznej. W roku 2022 nie podjęliśmy się tego zadania z powodu trudności kadrowych. Pierwsza umowa podpisana została na 1 rok (do 31 grudnia 2021), druga na 6 miesięcy (do 30 czerwca 2022), obecnie nie mamy  aktualnej umowy, ale bez przeszkód korzystamy z wymienionego lokalu.

 

 1. Księgowość prowadzi społecznie kol. Olga Nosiewicz, większość spraw biurowych wykonuje prezes oddziału Anna Rużyczka i sekretarz Magdalena Batkiewicz.

 

 1. Działalność statutowa oddziału finansowana jest ze składek członkowskich, darowizn i wpłat uczestników imprez oraz dotacji. W latach 2017-2022 otrzymaliśmy dotacje w następującej wysokości:
 2. a) Urząd Miasta Nowy Targ – 14500 zł                                                                                                                                        b) COTG OTTK (wolontariat –  znakowanie szlaków) – 6523 zł                                                                                                                                                c)  Zarząd Główny PTTK –  2800 zł
 1. Wszystkie obowiązujące nas sprawozdania i inne wymogi związane z posiadaniem przez oddział osobowości prawnej wypełniane są na bieżąco. Przed pandemią nie zdążyliśmy zmienić naszego statutu i zatwierdzić wprowadzonych zmian a potem z powodu obostrzeń epidemiologicznych nie mogliśmy zwołać Zjazdu Oddziału dla zatwierdzenia tych zmian. Dlatego problem ten będzie poruszony podczas dzisiejszego posiedzenia. Prowadzony jest dziennik korespondencji.

 

 1. Oddział posiada nową stronę internetową i konto na Facebooku.

 

 1. Posiadamy następujące referaty weryfikacyjne odznak turystycznych
 2. terenowy referat weryfikacyjny GOT prowadzi Jolanta Guzik. W ciągu kadencji zweryfikowano 449 odznaki    ( 2017 131, 2018 – 100, 2019 – 39, 2020 – 45 , 2021 – 134). Dziękujemy Joli za wkład pracy włożony w prowadzenie referatu.
 3. referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych od 2018 roku. Zweryfikowano 4 Regionalne Odznaki Krajoznawcze, 15 odznak Turysta-Senior i 2 Dziecięce Odznaki Turystyczne.
 4. referat weryfikacyjny odznak przyrodniczych przyznał 2 odznaki
 5. referat weryfikacyjny odznak narciarskich powołany w 2022 roku, jeszcze nie zdążył przyznać żadnej odznaki.

 

 1. Pracami znakarskimi zajmują się znakarze Olgierd Pustówka i Mateusz Skupień. Mamy pod opieką 307 km szlaków ma Podhalu, Spiszu, Orawie i Gorcach. W latach 2017-21 odnowiono 404 km szlaków (2017 – 66, 2018 – 64, 2019 – 120, 2020 – 101, 2021 – 53).  Zamontowano   18 nowych tabliczek, ustawiono  20 stanowisk drogowskazowych (rogaczy i  słupów). W roku 2022 otrzymaliśmy środki na konserwację 101,2 km szlaków (30,5 km z Ministerstwa Sportu i Turystyki) i 70,7 od marszałka województwa w ramach programu „Małopolska gościnna”).  Prace znakarskie są w toku.  Zarząd Oddziału dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie monitoringu szlaków. W roku 2020 wytyczony został nowy szlak w Pieninach Spiskich: czerwony z Frydmana na Żar o długości 4,8 km.

 

 1. Na początku każdego roku sporządzany jest plan pracy oddziału. Przewidziane w nim zadania realizowane są prawie w 100% (z wyjątkiem okresu ograniczeń COVID-owych). Jeśli z przyczyn często od nas niezależnych nie uda się przeprowadzić jakiejś imprezy, organizuje się inną, nieujętą w programie.

 

 1. W latach 2017-2021 nasz oddział zorganizował dla swoich członków i sympatyków 137 imprez w których uczestniczyło  4348 członków i sympatyków (w tym 1075 dzieci).  W roku bieżącym do 31 lipca zorganizowano 16 imprez w których uczestniczyło 615 osób. Rozpiętość wieku uczestników bywa bardzo duża. Zachęcamy do udziału całe rodziny i niejednokrotnie w naszych przedsięwzięciach uczestniczą grupy rodzinne reprezentujące 3 pokolenia. Większość wycieczek była 1-dniowa. W latach 20217-2021 mieliśmy 1 wycieczkę 4-dniową, 8 3-dniowych i 2 2-dniowe. Poza Polska odwiedzaliśmy Słowację i Rep. Fed. Niemiec (Berlin). W latach 2017-2022   w naszych imprezach uczestniczyła następująca ilość osób:

 

 1. a) towarzyskie i inne16 (spotkania noworoczne, kuligi, odwiedzanie grobów przewodników, msze św., spływy, Turystyczny Dzień Dziecka, Damska Impreza Jubileuszowa) – 417 osób
 2. rajdy turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 18 ( Młodzieżowy Rajd Górski „Powstania Chochołowskiego”, Rajd Górski „Uroki zimy”,  Rajd „Barwy jesieni”, Rajd Górski „Na Raty” i Rajd GSB –860 osób
 3. wycieczki autokarowe i autokarowo-piesze – 19 dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 679 osoby  
 4. wycieczki piesze górskie – 54 w góry Polski i Słowacji – 1681 osób.
 5. Inne nietypowe, często z dojazdem własnym 398
 6. Konkursy, turnieje – 7 (OMTTK, Konkurs o Spiszu, zawody INO) – 313 osób w tym 293 to dzieci i młodzież

 

 1. Trasy wycieczek i rajdów prowadzone były przez przewodników przeważnie na zasadach komercyjnych, natomiast obsługa przewodnicka tradycyjnych imprez cyklicznych (głownie dla dzieci i młodzieży) odbywa się na zasadzie wolontariatu. W okresie 2018-2022 najwięcej dniówek przepracowali społecznie: Anna Rużyczka 21), Teresa Styrczula – Dyrek (7), Adam Jachymiak (6). Celina Sordyl, Jolanta Guzik i Adam Jachymiak prowadzili społecznie wycieczki dla SKKT i UTW.

 

 1. Członkowie PTTK z naszego oddziału uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz instytucje. Oprócz wyjazdów na Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, rozpoczęcie i zakończenie sezonu, drogi krzyżowej na Mogielicy   i msze św. na Błyszczu były to m.in.:

 

 1. Rajdy  Narciarskie „Wędrówki Północy”
 2. Gale Przewodnicka z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
 3. Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę
 4. Przewodnickie „Spotkania przy miedzy”
 5. Ogólnopolskie Rajdy Górskie Przewodników PTTK ()
 6. Spotkania w gajówce Mikołaja w Łopusznej
 7. Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego

Takich imprez w mijającej kadencji było 18, łącznie uczestniczyło w nich 256 przedstawicieli naszego oddziału.

 

 1. Przewodnicy z Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych uczestniczą regularnie w szkoleniach organizowanych przez Parki Narodowe: Pieniński, Tatrzański, Gorczański, Babiogórski i Ojcowski. Obecnie są to wyjazdy indywidualne, nie są organizowane żadne wspólne wyjazdy w tym celu. Oprócz tego w latach 2017-2022 w różnorodnych formach szkolenia dla przewodników i konferencjach uczestniczyło 8 osób.  W roku 2018 zakończył się organizowany przez nasz oddział kurs na przewodnika beskidzkiego III klasy, w wyniku czego  18 osób uzyskało uprawnienia przewodnickie. Kierownikiem kursu był kol. Adam Jachymiak.

Oprócz tego nowe uprawnienia kadry PTTK zdobyli:

 • Jachymiak zdał egzamin na II klasę przewodnika beskidzkiego.
 • 6 osób uzyskało uprawnienia przodownika turystyki górskiej na obszar Beskidów Zachodnich i Beskidów Wschodnich.
 • 14 przewodników uzyskało uprawnienia do prowadzenia wycieczek narciarskich.
 • 1 osoba – Instruktor krajoznawstwa regionu
 • 1 osoba – instruktor ochrony przyrody – 1 osoba.
 • 1 osoba – znakarz szlaków górskich

Gratulujemy!!!

 

 1. Odznaczenia i wyróżnienia.

W omawianym okresie członkowie naszego oddziału otrzymali następujące wyróżnienia:

 • Odznakę 50 lat w PTTK – 2 osoby
 • Dyplom PTTK – 4 osoby
 • Dyplom Marszałka Województwa – 2 osoby
 • Dyplom Oddziału I stopnia – 24 osoby
 • Dyplom Oddziału II stopnia – 25 osób
 • Dyplom Oddziału III stopnia – 17 osób

 

Prowadzona jest  szczegółowa ewidencję przyznanych nagród i wyróżnień.

 

 1. Zakładka „W obiektywie” działa od marca 2012 roku i cieszy się dużą popularnością. W latach 2017-2021 74  osoby przysłały łącznie  7120 zdjęć na zadane tematy. Największą popularnością cieszyły się cykle:
 • Wąwozy – 334
 • Wodospady – 282 fot.
 • Uzdrowiska – 271 fot.
 • Zamarznięte – 249 fot.

 

 1. Realizacja uchwał w sprawie kierunków działania bieżącą kadencję i wniosków ze zjazdu oddziału odbytego w dniu 28.03.2017

 

 • Należy przeanalizować Statut Oddziału pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami i potrzebami Oddziału a w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

Na dzisiejszym zjeździe Statut Oddziału został uchylony, w tej chwili obowiązuje nas Statut PTTK.

 • Należy uzupełnić skład Komisji Turystyki Młodzieżowej i wyboru nowego prezesa. Nadal nie ma chętnych do pracy w tek komisji.
 • Konieczne jest także uporządkowanie archiwum Oddziału PTTK „Gorce”. Jest to ogromna ilość dokumentów przechowywana na strychu ratusza. Niektóre z nich już dawno powinny były zostać usunięte, inne, szczególnie dotyczące spraw finansowych i kadrowych, które powinny być przechowywane, należy posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Szczególnie ważne jest też zebranie wszelkich dokumentów dotyczących historii oddziału. Dokumenty zostały zabrane z ratusza i przewiezione do biura oddziału w maju 2021 roku. Część z nich została przejrzana, reszta czeka na swoja kolej. Jest to jeszcze ciągle ogromna praca do wykonania.
 • Zdaniem części zarządu zbyt mała ilość osób zaangażowana jest w działalność oddziału, wnioskuje się, aby członkowie Oddziału działali aktywnie na rzecz Oddziału. Na to zarząd nie ma wpływu, może tylko apelować.
 • Zarząd wnioskuje, aby część środków pozyskanych ze składek członkowskich przeznaczyć na gratyfikacje dla osób prowadzących sprawy finansowe i biurowe Oddziału. Wniosek niezrealizowany. Osobom w zarządzie zaangażowanym w prace biurowe i finansowe nie wypadało poruszać tego tematu, a przez 5 lat żadne gremium np. komisja rewizyjna czy sąd koleżeński nie podjęły w tej kwestii żadnej inicjatywy.
 • Wnioskuje się, aby część środków z wpłat uczestników wycieczek i imprez organizowanych przez Oddział przeznaczać na wynagrodzenia dla przewodników. Zarząd Oddziału opracował i wprowadził w życie  regulamin wynagradzania przewodników. Na posiedzeniu w sierpniu 2022 stawki zostały podniesione, aby zniwelować nieco koszty inflacji.
 • Należy dołożyć wszelkich starań aby Oddział posiadał lokal na prowadzoną działalność. Lokal jest, należałoby negocjować w dyrekcją MCK sprawę przedłużenia umowy. Jest to zadanie dla następnego zarządu.
 • Należy po uporządkowaniu akt oddziału wystąpić o tytuł członka honorowego PTTK dla najbardziej zasłużonych działaczy naszego oddziału. Nie wykonano, jest to zadanie dla następnego zarządu. Na razie nikt nie ma wymaganej
 • Konieczne jest podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej zbiorów muzealnych oddziału, z uwagi na fakt, że umowa użyczenia Muzeum Podhalańskiemu kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku. Umowa użyczenia została podpisana, obowiązuje do

 

 1. Sprawy niezrealizowane, wnioski zarządu oddziału na następna kadencję
 • Zdaniem części zarządu zbyt mała ilość osób zaangażowana jest w działalność oddziału, co powoduje nadmierne obciążenie 3 – 4 osób. Szczególnie zwraca się uwagę, że do prac organizacyjno-biurowych niekoniecznie potrzebni są przewodnicy, każdy chętny może zamówić autokar, sporządzić listę uczestników, rozliczyć wycieczkę czy przygotować wniosek o dotację. Przy utrzymywaniu się dotychczasowego stanu rzeczy konieczne będzie ograniczenie ilości organizowanych imprez.
 • Zastanowić się nad wprowadzeniem bankowości internetowej i zakupem programu do prowadzenia księgowości.
 • Kupić dla oddziału laptopa, drukarkę i smartfona z kartą SIM, aby nie korzystać w nieskończoność z prywatnego sprzętu i numeru telefonicznego.

.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Rużyczka

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com